Evolution Office

Evolution Office är den kompletta applikationen för driftledare och administrativ personal. Här planerar, optimerar och övervakar du insamlingsarbetet.

Planering

I planeringsverktygen kan du enkelt planera och förbättra dina rutter. Nya rutter kan skapas baserat på tömningskalender och med hjälp av karta och adresser. Ligger behållare på fel rutt kan du flytta enstaka behållare eller hela områden mellan rutter och hämtningsdagar.

Systemet ger dig en tydlig överblick över arbetsfördelningen per fordon med antal behållare och tidsestimat för respektive rutt. Körordningen optimeras med en evolutionär algoritm. För den operativa planeringen finns verktyg för att lägga till eller ta bort behållare under drift. Systemet ger även förslag på lämplig rutt och var i rutten en extra tömning ska planeras. Rutter kan även delas för samarbete mellan flera fordon.

Optimering

I optimeringsverktyget visar man hur en rutt ser ut, både på karta och lista. Här kan man ändra körordning inom rutten både för att få en så effektiv körning som möjligt, men även för att chauffören skall kunna följa den förutbestämda rutten utan att behöva hoppa fram och tillbaka i listan. Här finns även alternativet att låta systemet föreslå en lämplig körordning via en automatisk ruttoptimering efter angivna parametrar.

Optimeringsfunktionen arbetar i realtid mot Evolution Collector i fordonen. Om ett fordon avviker från den planerade rutten och inte återupptar arbetet på samma plats, kan chauffören välja att räkna ut en ny körordning för återstående behållare.

Specifikationer
  • Operationell planering
  • Ruttoptimering
  • Realtidsövervakning av fordon
  • Behållarinventering
  • Rapporter, KPI och statistik
  • Exportera fakturaunderlag

Evolution Callcenter

Precis som namnet antyder är Evolution Callcenter skapat för kundservice. En slimmad version av Evolution Office där användaren enkelt kan söka efter kunder och behållare via en rad olika kriterier. Med detta verktyget får kundtjänst god översikt och kan bemöta era kunder professionellt och träffsäkert.