Programvara för renhållning och avfallshantering

Ett system består inte bara utav hårdvara. För att få full kontroll på insamlingsarbetet behövs en genomtänkt programvara som tolkar data och presenterar den i ett användarvänligt gränssnitt.

Har ni redan en bra programvara i drift? Inga problem, vi har en egen utvecklingsavdelning och integrerar vår hårdvara mot alla programvaruleverantörer.

Vi erbjuder också vår egenutvecklade programvaruportfölj Evolution. Den innehåller allt ni behöver för att komma igång med digitala rutter, automatisk tömningsregistrering, vägning och ruttoptimering. Vid implementering anpassar vi systemet till att passa just er drift. Vi kan också integrera systemet mot ert ekonomi- och CRM-system.