Effektiv och hållbar avfallshantering

RFID-tekniken möjliggör effektiv avfallshantering i renhållningsbranschen ­– identifiering och spårning av avfallskärl, säkrare hantering av farligt avfall och effektivare logistik.