Fordonsmonterad RFID

Multiläsaren läser olika typer av RFID-taggar med samma läsare, oavsett taggtyp, frekvens och avkodning.

Kontakta säljare Ladda ner produktblad

Antenner

3

B4200 hanterar upp till 3 antenner

RFID-tagg

Alla

B4200 läser alla typer av taggar

Konstruktion

Robust

B4200 tål tuff hantering

Botek Multiläsare B4200

Botek Multiläsare B4200 för renhållningsfordon är utvecklad för att läsa alla de olika typer av RFID-taggar som är vanliga inom renhållningsbranschen. Den är oberoende av taggtyp, frekvens och kodning och det enda som behöver anpassas för att läsa taggen är antennens utformning och placering. 

Därför kan du med rätt typ av antenn anpassa och läsa olika taggtyper med samma RFID-läsare. B4200 hanterar upp till tre antenner med individuell konfiguration samtidigt.

Tekniska specifikationer

B4200

Robust konstruktion

Läser EM-standard (Unique), FDX, HDX

DIN30745 / EN14803:2006

Upp till tre antenner

RFID-antenn Mage i olika storlekar

Vår egentillverkade RFID-antenn är konstruerad för att tåla det tuffa klimat den utsätts för. Då olika byggnationer kräver olika mått och anpassningar så finns antennen i olika storlekar. RFID-antennen kopplas till RFID-läsaren B4200.

Tekniska specifikationer

RFID-antenn Mage
TCR 100

200x100x36mm (BxHxD)

TCR 190

390x190x36mm (BxHxD)

TCR 203

600x200x35mm (BxHxD)

TCR 251

: 290x290x36mm (BxHxD)

RFID-antenn Tand med standardmått

Vår egentillverkade RFID-antenn är konstruerad för att tåla det tuffa klimat den utsätts för. Tandantennen TCR 024 har standardiserade mått och passar på lyftar förberedda för tandantenn. RFID-antennen kopplas till RFID-läsaren B4200.

Tekniska specifikationer

RFID-antenn Tand

DIN standardmått, för Chipnest-läsning

    Vill du veta mer? Vi kontaktar dig!