Tänkvärt, matnyttigt och viktigt

Varför ska man väga avfall, hur får man kontroll över hanteringen av avfallsbehållare och vilka krav bör man ställa på tekniken? Ju mer vi förstår och känner till, desto högre kvalitet kan vi leverera. Det gäller givetvis även våra kunder, och därför är kunskap någonting vi gärna delar med oss av.