Fordonsmonterade vågar

Våra vågar är utvecklade för noggrann och snabb vägning monterat på fordon. Dessutom är de konstruerade att tåla en påfrestande miljö.

Det finns många fördelar med en fordonsmonterad våg förutom möjligheten att registrera lastad eller lossad vikt. Föraren och kontorspersonalen vet t.ex. alltid vad som är lastat i fordonet. Vidare är vågarna typgodkända och kan verifieras för att användas vid fakturering baserad på vikt. Data kan dessutom användas för statistik och uppföljning av avfallsmängder över tid.

 

Chassivåg

Botek chassivåg B6CV är utvecklad och godkänd enligt det senaste regelverket för mobil vägning och användning i samband med finansiella transaktioner, dvs.  debitering baserad på insaml...

Dynamisk kärlvåg

Boteks automatiska kärlvåg för baklastare och sidlastare väger dynamiskt i lyftet och registrerar insamlad vikt. Vågen är utvecklad för mobil användning och vägningen kompenseras för kä...

Bakgavelvåg

Bakgavelvågen är konstruerad för enkel och precis vägning och används vid hämtning av t.ex. farligt avfall och gasbehållare. En robust plattformsvåg integreras i bakgavellyften och kan ...

Gaffelvåg

Vår automatiska våg för frontlastare väger alla typer av 4-hjuliga behållare och containers dynamiskt. Vågen kompenserar för lyftens acceleration och fordonets lutning utan begränsninga...