Enkel och precis vägning

Likt chassivågen tar bakgavelvågen ingen plats i lastutrymmet och är integrerad i lyften.

Kontakta säljare Ladda ner produktblad

Kapacitet

1 500 kg

En robust plattformsvåg

Noggrannhet

2 kg

Enkel och precis vägning

Farligt avfall

Godkänd

Säker till farligt avfall

Bakgavelvågen är konstruerad för enkel och precis vägning. Användningsområden är allt från hämtning av farligt avfall, fett från restauranger och pallvägning, till insamling av sekretess eller gasbehållare.

En robust plattformsvåg integreras i bakgavellyften och kan kopplas till en fordonsdator för registrering och vidare datakommunikation. Datorn kan även kopplas till en skrivare för att direkt kunna upprätta nödvändig fraktdokumentation enligt ADR.

Enkel att använda

Boteks robusta bakgavelvåg är integrerad i lyften och enkel för chauffören att använda.

Tar ingen plats – integrerad i bakgavellyften

Mäter med stor noggrannhet

Enkel att använda

Uppfyller kraven för farligt avfall

Är aldrig i vägen

Tekniska specifikationer

Bakgavelvåg

Noggrann vägning direkt vid lastning/lossning

Godkänd enligt STAFS 2000:1 för debitering på vikt och för ADR-gods dokumentation

Driftsäkert system med enkelt handhavande

Kapacitet

Robust konstruktion med lång livslängd

Låg investeringskostnad

Kan kompletteras med RFID-system

Kapacitet

1 500 kg

Noggrannhet

2 kg

Godkännande

FI98.1.02

Klass

III alternativt IIII

    Vill du veta mer? Vi kontaktar dig!