Första vågen monterad 1978

Vi utvecklar, tillverkar och säljer fordonsmonterade vågar med system för RFID-baserad tömningsregistrering och tillhörande programvaror för att planera, utföra och rapportera insamlingstjänster inom avfallsindustrin.

1978 monterade Boteks grundare Bo Stålhandske första vågen på en lastbil och bolaget har sedan dess utvecklats inom mobila vågsystem. Idag sysselsätter vi ca 40 personer med avdelningar för systemutveckling och utveckling av elektronikkomponenter samt elektronikproduktion. Vi har montörer, servicetekniker samt supporttekniker och lokaler i Ulricehamn och Stockholm.

Vi tror på flexibilitet och kan ta fram specialutvecklade lösningar med korta ledtider. Dessutom lagerhåller vi själva alla reservdelar och därutöver de vanligaste reservdelarna i konsignationslager hos utbildade serviceverkstäder.

För den växande internationella marknaden samarbetar vi med återförsäljare, kompetenta och etablerade på deras marknad, som täcker försäljning, installation, service och support.

Vi har två dotterbolag, Unisystem AB som utvecklar marina vågar för fiskeindustrin och Elgab AB som utvecklar RFID-teknik.

Under 2015 uppförde vi en ny fabrik med huvudkontor i Ulricehamn.

Sedan januari 2023 är vi en del av Beijer Tech AB.

Välkommen att besöka oss!

Våra system

Systemen vi utvecklar och tillverkar inkluderar digitala körlistor, RFID-identifiering av behållare och utrustning för automatisk vägning av avfallet. Information om varje tömning registreras tillsammans med eventuella avvikelser och GPS-position vilka rapporteras i realtid till kontoret.

RFID-systemen är utvecklade för att öka effektiviteten genom att bland annat minska antalet missade behållare, undvika tömningar hos icke betalande kunder och verifiera utförda tjänster.

Vågsystemen spårar överfulla behållare och containrar och ger giltig viktdata för vidarefakturering. Detta ger i sin tur ett incitament att noggrannare sortera återvinningsmaterial och minska kostnaden för avfall.

Boteks lösningar hjälper avfallsentreprenörer att uppnå en kvalitetssäkrad insamlingsprocess som leder till en effektiv verksamhet och en rättvis avfallstaxa.

Flexibilitet och kvalitet

Med egen utveckling och tillverkning av både hårdvara och mjukvara ges möjlighet att utveckla och ta fram lösningar som är anpassade efter specifika kundönskemål. Vi tror på flexibilitet och kan ta fram specialutvecklade lösningar med korta ledtider.

I flexibilitet ingår även olika integrationer och samarbeten. Genom åren har vi integrerat vår hårdvara till ett stort antal olika logistik- och ruttprogram. Lyckade samarbeten med olika mjukvaruföretag ser vi som en stor tillgång.

Kvalitet och hållbarhet är också inom vårt fokus. Våra produkter är utvecklade och framtestade över lång tid. Vi gör detta utifrån tre infallsvinklar; att utveckla och välja de bästa komponenterna, att installera systemen på ett sätt som skyddar och minska påfrestningar och slutligen att realtidsövervaka systemens funktion och varna vid fel för att kunna göra en snabb åtgärd.