Uppmärkning av sopkärl 

Varje sopkärl har ett eget unikt nummer (behållarnummer). Genom numret kan annan data – position, storlek, fraktion, tömningsfrekvens, abonnent – kopplas till kärlet. 

Säker data i databas

När sopkärl ställs ut hos abonnent finns möjlighet att registrera data med handdator. Data läggs in i den databas där entreprenör, kommun eller annan aktör hanterar informationen.

Kärlinformation som är känd innan sopkärlet ställs ut, skrivs ut på etikett. Etiketten innehåller det unika numret som streckkod, följt av valfri information som storlek, fraktion, fastighetsbeteckning/adress samt eventuellt telefonnummer till kundtjänst.

RFID-läsare på renhållningsfordonet 

När sopkärl ställs ut registreras RFID-tagg och position tillsammans med kärlnummer streckkod med handdator. Efter registrering är etikettens huvudsakliga uppgift att visa vilken fastighet/abonnent avfallskärlet tillhör, vilket underlättar hantering i de fall flera kärl står placerade intill varandra.

Efter uppmärkning används RFID-tagg för att identifiera avfallskärl. Det sker automatiskt med RFID-läsare monterad på fordonet när kärlet töms.