Uppmärkning

Varje behållare har ett eget unikt nummer (Behållarnummer). Detta nummer innebär grunden för att sedan koppla på övrig data/information runt behållaren. Övrig data kan vara RFID, Position, Storlek, Fraktion, Tömningsfrekvens, Ägare/Abonnent etc. När behållaren ställs ut hos abonnenten finns möjligheten att registrera denna data med hjälp av en handdator. Denna data läggs sedan in i den databas där kommunen hanterar informationen.

Den behållarinformation som är känd innan kärlet ställs ut på hämtplatsen skrivs ut på en etikett. Det är alltid det unika behållarnumret (som streckkod) följt av valfri information såsom Storlek, Fraktion, Fastighetsbeteckning/Adress samt ibland telefonnummer till kundtjänst.

När kärlet sedan ställs ut på hämtplatsen registreras RFID-tagg och Position tillsammans med Behållarnummer (streckkod) med en handdator.

Efter att denna registrering är gjord är etikettens huvudsakliga uppgift att visa vilken Fastighet/Abonnent behållaren tillhör. Om flera kärl står placerade intill varandra är det då lätt att hålla reda på sin egen behållare.

När nu uppmärkningen är klar används RFID-taggen för att identifiera behållaren. Detta sker automatiskt med RFID-läsare monterad på renhållningsfordonet när behållaren töms.

 

RFID Taggar

Det finns olika sorters RFID-taggar som används för att identifiera avfallsbehållare. Det finns reglerat i direktiv EN14803:2006 och DIN30745 var taggen skall placeras samt vilken avläs...

Handdator

För att "märka upp" behållare används Nautiz X2 från Handheld med Android OS. Ihop med programvaran Uppmärkning anpassas filformat för att passa olika användares inställningar. ...

Etiketter & Skrivare

Vår etikett för att märka upp avfallsbehållare är framtagen och utprovad för att ha god vidhäftningsförmåga, vara okänslig för temperaturväxlingar och med bibehållen läsbarhet sitta uto...