Verktyg för driftledare

Evolution Office är en komplett programvara för driftledare och administrativ personal. Här planerar, övervakar, optimerar och rapporterar
du det dagliga insamlingsarbetet.

Kontakta säljare

Operativ planering

I Evolution Office kan du enkelt planera och förbättra dina rutter. Nya rutter kan skapas baserat på tömningskalender med hjälp av karta och adresser. Ligger sopkärl på fel rutt kan du flytta enstaka kärl eller hela områden mellan rutter och hämtningsdagar. Programmet ger förslag på effektivaste körordning.

Lägg till eller ta bort avfallsbehållare

Systemet ger dig en tydlig överblick över arbetsfördelningen per fordon med antal avfallsbehållare och tidsestimat för respektive rutt. Körordningen optimeras med en evolutionär algoritm. För den operativa planeringen finns verktyg för att lägga till eller ta bort avfallsbehållare under drift. Systemet ger även förslag på lämplig rutt och var i rutten en extra tömning ska planeras. Rutter kan även delas för samarbete mellan flera fordon.

Körordning via en automatisk ruttoptimering

I optimeringsverktyget visar man hur en rutt ser ut, både på karta och lista. Här kan man ändra körordning inom rutten för att få en så effektiv körning som möjligt. Med möjligheten att ändra körordning kan även chauffören följa den förutbestämda rutten utan att behöva hoppa fram och tillbaka i listan. Här finns även alternativet att låta systemet föreslå en lämplig körordning via en automatisk ruttoptimering efter angivna parametrar. 

Optimeringsfunktionen arbetar i realtid mot Evolution Collector i fordonen. Om ett fordon avviker från den planerade rutten och inte återupptar arbetet på samma plats, kan chauffören välja att räkna ut en ny körordning för återstående behållare.

Evolution Office optimerar rutten

Använder ni er av Boteks programvara kommer ni snart att ha förenklat, förbättrat och effektiviserat er avfallshantering. Evolution Office är en viktig del i förbättringen.

Planera och förbättra rutterna för avfallshantering

Optimerar och övervaka insamlingsarbetet

Lägg till eller ta bort avfallsbehållare

Tekniska specifikationer

Evolution Office

Webbaserad programvara

Operationell planering

Ruttoptimering

Realtidsövervakning av fordon

Stöd för behovstömning och dynamiska rutter

Behållarinventering

Rapporter, KPI och statistik

Exportera fakturaunderlag

Evolution Callcenter

Evolution Callcenter hjälper kundtjänst

Precis som namnet antyder är Evolution Callcenter skapat för kundservice. En slimmad version av Evolution Office där användaren enkelt kan söka efter kunder och behållare via en rad olika kriterier. Verktyget ger kundtjänst god översikt och kan bemöta kunder professionellt och träffsäkert.

    Vill du veta mer? Vi kontaktar dig!