RFID Taggar

Det finns olika sorters RFID-taggar som används för att identifiera avfallsbehållare. Det finns reglerat i direktiv EN14803:2006 och DIN30745 var taggen skall placeras samt vilken avläsningsfrekvens, chiptyp etc. som taggen skall ha.

Grundprincipen är att det finns två olika placeringar, varav man väljer en av dem. Antingen ”magmonterat” eller ”chipnest”.

 

Specifikationer
  • Frekvens: 125 / 134.2 kHz
  • Chiptyp: EM Unique / EM 4305 FDX-b / HDX
  • Material: PPA / PA6
  • Temperatur: -40°C till 85°C
  • Täthetsklass: IP67 - IP69K