Fordonsmonterad RFID

Med en multiläsare kan man läsa olika typer av RFID-taggar med samma läsare, oavsett taggtyp, frekvens och avkodning. Det enda som behöver anpassas är form och placering av RFID-antennen.

Botek Multiläsare B4200 är utvecklad för att läsa alla de olika typer av RFID-taggar som är vanliga inom renhållningsbranschen. Med rätt typ av antenn kan man då anpassa och läsa olika taggtyper med samma RFID-läsare. B4200 kan hantera upp till 3 antenner med individuell konfiguration samtidigt.

RFID – Läsare

Fördelen med vår Multiläsare är att oavsett vilken typ av RFID-tagg som skall läsas, så kan samma läsare användas. Den är oberoende av taggtyp, frekvens och kodning och det enda som behöver anpassas för att läsa taggen är antennens utformning och placering. Botek Mulitireader B4200 är framtagen för att kunna läsa alla olika sorters RFID-taggar som används inom renhållningsbranschen. I kombination med rätt typ av antenn kan alla RFID-taggar inom norm-standard läsas av med B4200. Läsaren klarar av att hantera upp till 3 antenner med valfri konfiguration samtidigt.
Specifikationer
  • Robust konstruktion
  • Läser EM-standard (Unique), FDX, HDX
  • DIN30745 / EN14803:2006
  • Upp till 3 antenner

RFID-antenn - Mage

Vår egentillverkade RFID-antenn är konstruerad för att tåla det tuffa klimat den utsätts för. Då olika byggnationer kräver olika mått och anpassningar så finns antennen i olika storlekar. RFID-antennen kopplas till RFID-läsaren B4200.
Specifikationer
  • TCR 100: 200x100x36mm (BxHxD)
  • TCR 190: 390x190x36mm (BxHxD)
  • TCR 203: 600x200x35mm (BxHxD)
  • TCR 251: 290x290x36mm (BxHxD)

RFID-antenn - Tand

Vår egentillverkade RFID-antenn är konstruerad för att tåla det tuffa klimat den utsätts för. Tandantennen TCR 024 har standardiserade mått och passar på lyftar förberedda för tandantenn. RFID-antennen kopplas till RFID-läsaren B4200.
Specifikationer
  • DIN Standardmått, för Chipnest-läsning