Evolution Collector

Evolution Collector är en användarvänlig ruttprogramvara som förser chauffören med det som behövs för ett effektivt insamlingsarbete.
Rutterna, som skapas och optimeras i Evolution Office, är synliga för chauffören både en karta och i en lista.

Dynamiska rutter

Eftersom rutterna är dynamiska är det möjligt för kontorspersonalen att ändra på rutten under pågående insamling. Det är dessutom möjligt för flera chaufförer att samarbeta på en rutt och få varje tömning uppdaterad hos samtliga användare i realtid.

Optimering

Optimeringsfunktionen som finns inbyggd i Evolution Server arbetar i realtid mot Evolution Collector i fordonen. Om ett fordon avviker från den planerade rutten och inte återupptar arbetet på samma plats, kan chauffören välja att räkna ut en ny körordning för återstående behållare.

 

Specifikationer
 • Dynamiska körrutter
 • Rutt på karta och i lista
 • Aggregerad lista till gator eller hämtställen
 • Sortera listan efter optimerad rutt, eller senaste körordning
 • Navigation till vald behållare eller navigation av rutt
 • Nya hämtningar med annonsering
 • Avvikelser och fotofunktion
 • Ackumulerad vikt med överlastlarm
 • Viktavstämning mot anläggningsvåg
 • Textmeddelanden
 • Sökfunktion
 • Nedräkning av behållare
 • Tidtagning

Case

Nordisk Återvinning Service AB hämtar hushålls- och matavfall hos 115 000 hushåll i Göteborg som infört vikttaxa för att stimulera återvinning. Till detta behöver de kärlvåg och RFID-system för automatisk tömningsregistrering.

Se fler case

Evolution Audit

Evolution Audit är ditt arbetsverktyg ute på fältet. En smart applikation som installeras på en surfplatta där du har alla dina arbetsorder i en lista och på karta. Gränssnittet känner du igen från Evolution Office och Evolution Collector vilket gör appen enkel att komma igång med. Många användningsområden Utställning och hemtagning av behållare, ändra position för behållare och boka kärltvätt är bara några av användningsområdena. Vi anpassar appen tillsammans med er så att den täcker era specifika behov.