Gaffelvåg

Vår automatiska våg för frontlastare väger alla typer av 4-hjuliga behållare och containers dynamiskt. Vågen kompenserar för lyftens acceleration och fordonets lutning utan begränsningar.

Det användarvänliga gränssnittet har en display som visar enstaka vägningar och total last. Systemet är förberett att utöka med RFID-system och kan integreras med Boteks egna ruttprogramvara eller programvara från tredje part.

Vågen följer det senaste regelverket för mobil vägning och användning i samband med finansiella transaktioner, dvs. debitering baserad på insamlad eller lossad vikt.

 

Specifikationer
  • Noggrann vägning direkt på fordonet
  • Godkänd enligt MID och OIML R51 för debitering baserad på vikt
  • Enkelt handhavande
  • Robust konstruktion med lång livslängd
  • Låg investeringskostnad och enkelt underhåll
  • Kapacitet: 3 500 kg
  • Noggrannhet: 5 kg
  • Godkännande: OIML R51
  • Klass: Y(b)

Case

SUEZ Recycling AB är en av Sveriges ledande aktörer inom återvinning och avfallshantering med 66 lokalkontor från Umeå i norr till Malmö i söder. Ett viktigt affärsområde är effektiva avfallslösningar till företag och verksamheter där statistik över insamlade avfallsmängder är en betydelsefull del av erbjudandet.

Se fler case