Chassivåg

Botek chassivåg B6CV är utvecklad och godkänd enligt det senaste regelverket för mobil vägning och användning i samband med finansiella transaktioner, dvs.  debitering baserad på insamlad eller lossad vikt.

Vågen är monterad mellan fordonets chassi och påbyggnad och används t.ex. vid tömning av containers, nedgrävda behållare med kran, 4-hjuls-behållare eller vid lossning av flerfacksfordon för vägning av individuella fraktioner.

 

LÄMPLIG TILL
 • Baklastare med och utan vinsch el. kran
 • Frontlastare
 • Lastväxlare med och utan kran
 • Slamfordon / Bulkfordon
 • Tippfordon
 • Flerfraktionsfordon för vägning vid lossning av olika fraktioner
Specifikationer
 • Noggrann vägning direkt på fordonet
 • Utvecklad för mobil vägning med lutningskompensering
 • Godkänd för debitering baserad på lastad eller lossad vikt
 • Robust konstruktion med tåliga lastceller för fast montage med 4 x M24 bult
 • Öka nyttjandegraden och undvik överlast med hjälp av vågens överlastlarm
 • Enkelt handhavande med viktvisning för enskild vägning och totalvikt på display i hytten
 • Möjlighet att lagra dagens vägningar inkl. uppgift om fraktion
 • Utskriftsfunktion med individuella vikter, fraktioner, datum och tid samt dagens summering
 • Med blåtandskoppling som tillval får du viktvisning och kan styra vågen via din mobiltelefon
 • Kan även kompletteras med fordonsdator, ruttprogram och RFID-system
 • Kapacitet: max 24 ton
 • Delning: 10 kg < 10t > 20 kg
 • Godkännande: NMI R76
 • Klass: III alt. IIII

Case

Rambo AB grundades 1981 och ägs idag av Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner. Sedan 2016 har man successivt arbetat med att införa hemsortering i fyrfackskärl i Lysekils kommun. Med chassivåg från Botek är systemet komplett.

Se fler case