Bakgavelvåg

Bakgavelvågen är konstruerad för enkel och precis vägning och används vid hämtning av t.ex. farligt avfall och gasbehållare. En robust plattformsvåg integreras i bakgavellyften och kan kopplas till en fordonsdator för registrering och vidare datakommunikation. Datorn kan även kopplas till en skrivare för att direkt kunna upprätta nödvändig fraktdokumentation enligt ADR.

Specifikationer
  • Noggrann vägning direkt vid lastning/lossning
  • Godkänd enligt STAFS 2000:1 för debitering på vikt och för ADR-gods dokumentation
  • Driftsäkert system med enkelt handhavande
  • Robust konstruktion med lång livslängd
  • Låg investeringskostnad
  • Kan kompletteras med RFID-system
  • Kapacitet: 1 500 kg
  • Noggrannhet: 2 kg
  • Godkännande: FI98.1.02
  • Klass: III alt. IIII