Evolution Planner

Programvara för strategisk ruttplanering med kraftfull optimeringsmotor utvecklad för avfallsinsamling.

Kontakta säljare

Evolution Planner är det kompletta verktyget för strategisk planering av avfallsinsamling. Programvaran kan användas som en modul i Evolution Office eller som fristående program med importverktyg för behållarregister och exportverktyg av rutter för inläsning i annat system.

Evolution Planner bygger på vår egenutvecklade optimeringsmotor som är framtagen för avfallsinsamling. Ett mycket stort antal behållare kan optimeras i samma process för att fördelas på balanserade tömningsdagar och optimerade rutter.

Optimeringen har stöd för ett stort antal parametrar, faktorer och prioriteringar som är väsentliga för avfallsinsamling.

Evolution planner innehåller bland annat:

”Workbench” för planering i steg för urval, positioner, arbetsdagar, rutter och granskning

”Eagle-eye” för presentation av områden, behållare, arbetsdagar och rutter med KPI:er

Stort antal parametrar, villkor, faktorer, och prioriteringar för optimering

Parametrar kan bygga på schabloner och historik data

Inbyggd logik för fordonstyper, behållartyper och vägklasser

Logik för varningar

Clustering, VRP och TSP optimering föreslår optimerade rutter

Optimera och balansera med nyckeltal och kartstöd

Spara och jämför mellan olika planer innan driftsättning

Exempel på villkor:

 • Hastighetsbegränsningar 
 • Vägklasser och miljözoner
 • Fordonstyper och behållartyper 
 • Tömningssekvenser och eventuellt fasta tömningsdagar
 • Tidsfönster på behållar- stannplats- eller avtalsnivå

Exempel på faktorer:

 • Arbetstider, raster och arbetsskift
 • Fordonsegenskaper och bemanning
 • Kostnad per timme och kilometer
 • Tidsåtgång för tömning per behållartyp 
 • Tidsåtgång för dragväg per behållartyp
 • Historiska avfallsvikter och schablonsvikter
 • Sida av väg
 • Urlastningscentraler och tidsåtgång
 • Tankning/laddning
 • Depåer/garage

Exempel på prioriteringar:

 • Tid
 • Sträcka
 • Kostnad
 • Centrum mot tipp

Optimeringsmotorn använder algoritmer för clustering, VRP och TSP för att beräkna balansering och optimering av tömningsdagar eller rutter, samt optimering av körordning.

  Vill du veta mer? Vi kontaktar dig!