2024-05-13

Vi ställer ut på IFAT 2024!

Öster om München, bland ca 3000 utställare och en yta motsvarande 40 fotbollsplaner visar Botek nyheter inom både hårdvara och mjukvara.