ELMIA – Avfall & Återvinning 2018

Botek kommer att ställa ut på branschmässan Avfall & Återvinning 2018.

I montern kommer vi att visa våra senaste produkter inom både vågar, RFID och programvara.

Givetvis kommer vi även i år att ha en tävling i vår monter.

Välkomna till ELMIA i Jönköping 25-27/9.