Effektiv avfallslösning med gaffelvåg

Uppdrag

PreZero Recycling AB är en av Sveriges ledande aktörer inom återvinning och avfallshantering med 66 lokalkontor från Umeå i norr till Malmö i söder. Ett viktigt affärsområde är effektiva avfallslösningar till företag och verksamheter där statistik över insamlade avfallsmängder är en betydelsefull del av erbjudandet.

Lösning och resultat

PreZero har utvecklat en egen IT-plattform för transportledning och datainsamling av avfallsmängder. Fordonen är monterade med vågar från Botek som är integrerade till PreZero:s programvara. I exemplet med frontlastare för insamling av återvinningsmaterial är vågarna monterade i gafflarna och väger från 5 kg noggrannhet upp till 3500 kg kapacitet. Vågarna är typgodkända och verifierade vilket betyder att de, utöver statisk, kan användas för avräkning.

PreZero Recycling AB och Botek har ett välfungerade samarbete och vi har idag över 300 lastbilar uppkopplade med vågar eller RFID-system från Botek

– Tomas Öman Project Manager/IT