Dynamisk kärlvåg och RFID-system

Uppdrag

Nordisk Återvinning Service AB hämtar hushålls- och matavfall hos 115 000 hushåll i Göteborg som infört vikttaxa för att stimulera återvinning. Till detta behöver de kärlvåg och RFID-system för automatisk tömningsregistrering.

Lösning och resultat

De första tio fordonen blev monterade med dynamiska kärlvågar från Botek under 2013. Resultaten visar att vågarna dagligen levererar hög precision och över lång tid då vikter från vågarna ackumuleras och automatiskt jämförs mot anläggningsvågar för varje enskilt fordon och lass.

Nordisk Återvinning Service AB har haft en framgångsrik tillväxt sedan starten och har idag fler än 50 fordon utrustade med vågar och eller RFID system från Botek.

”Botek är en seriös leverantör som kan anpassa sina lösningar för att uppfylla våra högt ställda krav” Peter Hultman VD Nordisk Återvinning Service AB