Botek föreläser på Temadag om Industriell vägning 14 & 15/3 2023

Information om kvalitetstänkande och regelsystem inom industriell vägning i Sverige. Du kommer att kunna värdera hur korrekt ett vägningsresultat är ur ekonomisk- och kvalitetssynpunkt och dessutom undvika fallgropar i det svenska regelsystemet. Diskussionerna täcker frågeställningar för industriell vägning från några kg till 100 tals ton. Huvudinriktning är dock vägning i olika former över cirka 1 000 kg.

Läs mer:

http://Nytt datum – Industriell vägning 14 & 15/3 2023 – SMQ Conference (smquality.se)