Waste
Management
Solutions

Botek utvecklar, tillverkar och levererar lösningar för att mäta, övervaka och optimera insamlingstjänster inom återvinnings- och avfallsindustrin.

De fordonsmonterade systemen inkluderar digitala körlistor, RFID identifiering av kärl och utrustning för automatisk vägning av avfallet. Information om varje tömning registreras tillsammans med eventuella avvikelser och GPS-position vilka rapporteras i realtid till kontoret.

RFID-systemen är utvecklade för att öka effektiviteten genom att bl.a. minska antalet missade kärl, undvika tömningar hos icke betalande kunder och verifiera utförda tjänster. Vågsystemen spårar överfulla kärl och containrar och ger giltig viktdata för vidarefakturering. Detta ger i sin tur ett incitament att noggrannare sortera återvinningsmaterial och minska kostnaden för avfall.

Boteks lösningar hjälper avfallsentreprenörer att uppnå en kvalitetssäkrad insamlingsprocess som leder till en effektiv verksamhet och en rättvis avfallstaxa.

Strategi
Mäta övervaka optimera Sopbil Soptunna Dator Faktura

Botek utvecklar, tillverkar och levererar lösningar för att mäta, övervaka och optimera insamlingstjänster inom återvinnings- och avfallsindustrin.

De fordonsmonterade systemen kan bl.a. inkludera:

- Digitala körlistor
- Identifiering av kärl via RFID
- Automatisk vägning av avfall
- GPS-positionering
- Trådlös kommunikation via modem

Systemen är utvecklade för att öka effektiviteten genom att bland annat:

- Minska antalet missade kärl
- Undvika tömningar hos icke betalande kunder
- Rapportera överfulla, blockerade eller trasiga kärl
- Verifiera utförda tjänster

Systemet rapporterar in utförda tömningar och eventuella avvikelser i realtid till kontoret.

Detta ger ett bra verktyg för kundsupporten med information såsom tidpunkt för tömningar och anledning till varför tömning ev. inte genomförts.

Om fordonen utrustats med våg rapporteras även avfallsvikter in och kan användas som underlag för fakturering.

Systemet ger giltig viktdata för vidarefakturering och statistik över en definierad period. Detta ger i sin tur ett incitament att noggrannare sortera återvinningsmaterial och minska kostnaden för sitt eget avfall.

Systemet ger giltig viktdata för vidarefakturering och statistik över en definierad period. Detta ger i sin tur ett incitament att noggrannare sortera återvinningsmaterial och minska kostnaden för sitt eget avfall.Miljöstrategi

Framtiden

Det här med system för avfallshantering och miljö hänger ihop på fler sätt än vad man först kan tro. Kortare vägar med ruttplanering är en sak men det finns även många andra miljöfördelar.

Våra system ser till att ta fram ett korrekt faktureringsunderlag (genom identifikation och vägning). I takt med att fakturorna för sophämtning dimper ner tenderar mängden grovsopor att minska – och sopsorteringen att öka. Eller för att tala klarspråk: När folk får betala för det dom slänger så slängs mindre. Något som självklart är bra för miljön.

Samma sak gäller vår GPS-baserade ruttplanering. Den ser till att förbereda för minimal bränsleförbrukning – men maximal effektivitet. Något som kan handla om allt från att räkna ut minsta körsträcka till att undvika särskilt trafikerade områden vissa tidpunkter. Detta får positiva bieffekter, bland annat går arbetspassen snabbare och minskad bränsleförbrukning innebär mindre miljöpåverkan.

För mer information om vårt arbete för miljön, ladda hem och läs vår miljöpolicy och miljödeklaration (pdf).

Ekonomistrategi

Lönsamhet

Att välja Botek är att välja ökad lönsamhet. Det första våra nya kunder brukar märka är att den effektiva ruttplaneringen ger minskade bränslekostnader och effektivare arbetsgång. Men det finns många fler faktorer som bidrar till en mer bärkraftig verksamhet.

Med våg- och ID-system från Botek får du större möjligheter att ta betalt. Genom att väga avfall kan du fakturera kunder efter vikten de slänger (ofta kallat ”pay by weight). Tack vare identifikationen får du även möjlighet att enkelt fakturera för utförd hämtning (”pay as you throw”).

I våra system märker du upp och identifierar alla sopkärl med en så kallad ”tag”. I den processen har många av våra kunder märkt att de, i sin tur, haft ”kunder” som tidigare inte betalat för sig. I vårt system blir det omöjligt att smita och du får rätt intäkter. Datan som samlas in (kilo sopor som slängts, adresser etc.) kan skickas trådlöst, direkt till ett faktureringssystem. På det viset besparar du dig onödig administration och tidsödande pappersarbete.

Kvalitetstrategi

Säkerhet

Kvalitet spelar en viktig roll för en god lönsamhet. Våra vågsystem är gjorda för att tåla tuffa tag vilket i sin tur ger färre driftstopp.

En bil som står stilla är inget annat än en tickande utgift som snabbt äter upp kronorna du trodde att du skulle spara på en budgetlösning. Det kanske låter som en självklarhet i dessa tider men på förekommen anledning säger vi det ändå: kvalitet lönar sig. Skulle oturen ändå vara framme så finns en service- och ansvarspolicy som ser till att få er på banan igen på kortast möjliga tid.

Vi arbetar aktivt mot certifiering enligt ISO 9000, och vår kvalitetspolicy (pdf) är grundstommen till det dagliga arbetet.Rönnåsgatan 5A, Ulricehamn +46 321-530 700   |   info@botek.se   |   Filarkiv